Obie dziewczynki Flossy zamieszkały już w swoich nowych domach

Najpierw 27.01 wyjechałyśmy obie z Fabiolą w prawie 500 km podróż do jej nowej rodziny, a kilka dni później dom zmieniła Fergie.